Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Powołanie zespołu ekspertów - Projekt Wraki 2018

W piątek 7 września 2018 r. w Sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego odbyło się spotkanie ekspertów, zaproszonych przez dyrektora Aleksandra Ostasza do współpracy merytorycznej przy projekcie ,,Wraki Kołobrzegu 2018”.

Na spotkaniu obecne były osoby zajmujące się badaniami nad historią Kołobrzegu i okolic, w tym przede wszystkim działaniami zbrojnymi, jakie toczyły się w regionie w ciągu ostatnich kilkuset lat. Tematem spotkania była kwestia realizacji badan i pochodzenia znalezionych wraków, a także rozszerzenia prowadzonych badań w przestrzeni historycznej po wojnę siedmioletnią. Dyrektor Aleksander Ostasz zapoznał zebranych z przebiegiem badań i pozycjami znalezionych wraków na wschód od wejścia do portu Kołobrzeg. Obecni na sali wymienili poglądy, jakie wraki okrętów mogłyby się w tym rejonie znajdować, a więc przede wszystkim wraki rosyjskie lub szwedzkie. W roku 1760 i 1761 miały tu miejsce dwie wielkie ekspedycje morskie. Niestety, nie są bliżej znane pozycje tych okrętów. Dyrektor Aleksander Ostasz omówił najciekawsze znaleziska, a zebrani dyskutowali na temat faktów w dostępnej literaturze.

Powołano w ten sposób zespół ekspertów, który uczestniczyć będzie w dalszych pracach przy wrakach. W jego składzie znaleźli się:

  • Marek Augustyniak – Fundacja Północna 28
  • Jarosław Bogusławski ,,Jerry” – prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego
  • dr Robert Dziemba – kierownik Pracowni Historii Kołobrzegu
  • dr Łukasz Gładysiak – właściciel Studio Historycznego Huzar
  • dr Hieronim Kroczyński – były dyrektor Muzeum Oręża Polskiego
  • Robert Maziarz – dyrektor Muzeum „Patria Colbergiensis”
  • Jan Orliński – prezes Grupy Ekploracyjno – Poszukiwawczej Parsęta


Od 2016 roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu prowadzi systematyczne badania pod kątem lokalizacji i ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych. W 2018 roku Muzeum po raz kolejny otrzymało dotację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu przeszukało obszar znajdujący się na wschód od przebadanego w 2016 roku rejonu. Prace poszukiwawcze w 2018 roku prowadzone są na wysokości Podczela. Badania prowadzono z pokładów jednostki hydrograficzno-pomiarowej – ECHO 2 oraz jednostki pomiarowo – nurkowej SARACEN II. Podczas prac zostały znalezione 3 nowe stanowiska wrakowe.

Tereny na wysokości Podczela były miejscem desantu wojsk rosyjskich podczas wojny siedmioletniej, konfliktu o zasięgu światowym, który trwał w latach 1756-1763. W 1757 roku do wojny przeciwko Prusom przystąpiła Rosja. Podczas wojny trzykrotnie trwały walki o twierdzę Kołobrzeg. 26 sierpnia 1760 roku podczas drugiego ataku Rosjanie przeprowadzili właśnie w okolicach Podczela gigantyczną, jak na tamte czasy, operację desantową.

Po zakończeniu II wojny tereny lotniska w Bagiczu i Podczela (łącznie z plażą) zajęli Rosjanie i ogłosili strefa zamkniętą. Nie pozwalano tam wchodzić ani prowadzić żadnych prac. Wszystkie wraki z czasów walk o Kołobrzeg pozostały na plaży lub w wodach Bałtyku. Dowodem na to jest wydobyty przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w 2017 roku wrak niemieckiej pomocniczej jednostki Kriegsmarine na plaży w Podczelu.

Podwodne badania Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu możliwe są dzięki otrzymaniu dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzącej z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu ,,Ochrona zabytków archeologicznych”.