Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Powołanie Rady Muzeum na nową kadencję

27 maja br. w Sali Plafonowej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Starosta Tomasz Tamborski wręczył akty powołania członkom nowej Rady Muzeum, na kadencję 2021-2024. Podczas posiedzenia wybrano nowego przewodniczącego, którym został dr Artur Wasiewski.

Rada liczy 9 członków :

  • dr Artur Wasiewski (Bractwo Kurkowe w Kołobrzegu) – przewodniczący Rady Muzeum
  • dr Robert Domżał (dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku)
  • dr Robert Dziemba (Fundacja Historia Kołobrzegu)
  • Daniel Lipski (Powiat Kołobrzeski)
  • ppłk Tomasz Ogrodniczuk (dyrektor Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu - oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)
  • Andrzej Olichwiruk (Powiat Kołobrzeski)
  • Jan Orliński (Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza „Parsęta” działająca przy Towarzystwie Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)
  • dr hab. n. med. Andrzej Ossowski (Kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie)
  • Krystyna Strzyżewska (Gmina Miasto Kołobrzeg)

Zgodnie z ustawą o muzeach, rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności zaś nad realizacją celów stawianych przez ustawę. Jej kadencja trwa 4 lata, a udział w pracach ma charakter społeczny.