Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Podpisanie porozumienia o współpracy

W sobotę przed budynkiem wystawienniczym przy ulicy Gierczak odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy Muzeum Oręża Polskiego z Bałtyckim Stowarzyszeniem Miłośników Historii PERUN. Umowę ze strony Muzeum podpisał dyrektor, Aleksander Ostasz, natomiast stowarzyszenie reprezentował prezes BSMH PERUN, Zbigniew Izraelski.

 

 

Podpisane porozumienie dotyczy działania na rzecz upowszechniania dokonań Muzeum Oręża Polskiego i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu i kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego oraz integracji środowiska Muzeum i środowisk rekonstrukcyjnych. Podczas tego wydarzenia prezes stowarzyszenia przekazał na rzecz Muzeum drewniane łoże karabinu przeciwpancernego wz. 35. Karabin ten, powszechnie znany jako „UR”, jest doskonałym przykładem chlubnej historii Wojska Polskiego. W naszych zbiorach posiadamy dwa egzemplarze tego karabinu, niestety jeden, do tej pory, nie posiadał żadnych elementów drewnianych. Dzięki członkom stowarzyszenia już niebawem będzie można podziwiać na wystawie głównej dwa kompletne egzemplarze tej broni.