Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Otwieramy plener!

Po przerwie spowodowanej zamknięciem instytucji kultury, w tym również naszego muzeum, zgodnie z decyzją premiera otwieramy Muzeum Oręża Polskiego.

Od dnia 4.05.2020 dostepne są dwa oddziały:

  • Oddział Dzieje Oręża Polskiego (plener): codziennie w godz. 9-16. Po zamknięciu kas - wejście przez bramkę obrotową.
  • Kołobrzeski Skansen Morski: codziennie w godz. 9-16

UWAGA!!! OFERTA SPECJALNA: Cena biletu: 8zł!

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, oprócz respektowania regulaminu zwiedzania Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, przypominamy o stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, co oznacza wymóg:

  • noszenia maseczek ochronnych,
  • zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób
  • dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu
  • niedotykania oczu, ust i nosa
  • unikania gromadzenia się w grupach
  • unikania kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi
  • stosowania się do ewentualnych dodatkowych zaleceń przedstawicieli ochrony Muzeum

Rekomendujemy korzystanie z kart płatniczych. Osoby, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, prosimy o pozostanie w domu.

 

Zapraszamy także do naszego kiosku z pamiątkami i publikacjami - przed wejściem na plener oddziału Dzieje Oręża Polskiego.