Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Otwieramy wystawy w pawilonie głównym!

Od 16.05.2020 r. otwieramy kolejne wystawy:

  • Oddział Dzieje Oręża Polskiego - otwarte wystawy w pawilonie głównym oraz plener -  bilet w cenie promocyjnej 15 zł dla wszystkich.
  • Kołobrzeski Skansen Morski - otwarta cała wystawa (zwiedzanie okrętów od środka) wstęp wg. cennika.

Przypominamy o stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, co oznacza wymóg:

  • noszenia maseczek ochronnych,
  • zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób,
  • dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu,
  • niedotykania oczu, ust i nosa,
  • unikania gromadzenia się w grupach,
  • unikania kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
  • stosowania się do ewentualnych dodatkowych zaleceń przedstawicieli ochrony Muzeum.