Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Otwarcie wystawy "Żołnierz - zawsze, mimo wszystko"

8 listopada 2023 r. w oddziale Dzieje Oręża Polskiego przy ul. E. Gierczak 5 w Kołobrzegu odbyło się otwarcie nowej wystawy czasowej Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju pod nazwą "Żołnierz – zawsze, mimo wszystko". Ekspozycja przedstawia sylwetki weteranów, rannych i poszkodowanych podczas misji w Iraku, Afganistanie czy na Bałkanach. Jest ona hołdem dla polskich żołnierzy, którzy w trakcie służby poza granicami kraju, oddając wszystko w imię Ojczyzny, zmierzyli się z wyzwaniami i ponieśli uszczerbek na zdrowiu. Wystawa ma na celu nie tylko upamiętnienie ich ofiary, ale również edukację i zwiększenie świadomości społecznej na temat warunków i realiów służby w misjach zagranicznych. Odwiedzający mogą zobaczyć sylwetki żołnierzy uzupełnione o notki biograficzne, przybliżające ich indywidualne losy i doświadczenia. Dodatkowo, wystawa oferuje bogaty opis misji, w których brali udział polscy żołnierze, prezentując zarówno ich codzienne życie w trakcie służby, jak i wyzwania, z którymi musieli się mierzyć. To unikalna okazja, aby zrozumieć, jak wiele poświęceń wymaga służba w wojsku i jak ważne jest wsparcie dla tych, którzy wracają z misji zranieni zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

 

 

Wystawa "Żołnierz – zawsze, mimo wszystko" to nie tylko ekspozycja, to przede wszystkim przestrzeń dla refleksji i dialogu na temat roli, jaką polscy żołnierze odgrywają w współczesnym świecie, często daleko od swojego domu, w obronie pokoju i bezpieczeństwa.

Zachęcamy wszystkich, by przybyli i oddali hołd tym, którzy nie zawahali się poświęcić najwięcej w służbie dla naszego kraju. To wydarzenie jest wyjątkową okazją, aby wyrazić wdzięczność i uznanie dla naszych bohaterów.

Twórca wystawy, Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju powstało w 2008 roku z inicjatywy własnej żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwy, którzy w trakcie służby w misjach zagranicznych zostali ranni i poszkodowani.

Działalność Stowarzyszenia skupia się przede wszystkim na:

  • prowadzeniu wszelkiego rodzaju form działalności prowadzących do poprawy życia rannych i poszkodowanych w misjach wojskowych poza granicami kraju;
  • działaniu na rzecz poprawy warunków socjalnych i bytowych członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin ;
  • pomocy rannym i poszkodowanym w misjach wojskowych poza granicami kraju, jak również rodzinom poległych żołnierzy;
  • uświadamianiu społeczeństwu znaczenia udziału polskich żołnierzy w misjach wojskowych poza granicami kraju i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju oraz bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów na świecie;
  • popularyzowaniu dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń żołnierzy w organizowanych przez międzynarodową społeczność misjach prowadzonych na całym świecie.

Wystawę można oglądać do 14 grudnia 2023 r. w sali techniki oddziału Dzieje Oręża Polskiego.

Apel

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu szuka pamiątek związanych z misjami polskich żołnierzy poza granicami kraju oraz zaprasza do współpracy wszystkie instytucje, firmy, organizacje i osoby. Zainteresowanych prosimy o kontakt na email: muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl, alekost@wp.pl, tel. 601 402 400