Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ratunkowy remont części dachu zabytkowego hangaru lotniczego w Rogowie"

Zamawiający, stosownie do treści art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) niniejszym zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: "Ratunkowy remont części dachu zabytkowego hangaru lotniczego w Rogowie"

Dane do pobrania poniżej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu (https://mopkolobrzeg.finn.pl/):