Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzonego na podstawie art. 130o ustawy Prawo zamówień publicznych - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu".

Zamawiający, stosownie do treści art. 138o ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) niniejszym zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu."

Dane do pobrania: