Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Odwiedziny członków Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

21 lipca br., w ramach wyjazdu studyjnego, odziały Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu odwiedzili członkowie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającym przy szczecińskim Instytucie Pamięci Narodowej.

Komitet został powołany na mocy art. 53m Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej. Komitety utworzone przy oddziałach IPN zrzeszają ludzi nauki, samorządowców, członków organizacji pozarządowych, wyróżniających się swoją działalnością społeczną, naukową i popularyzatorską na rzecz pamięci narodowej oraz opieką nad tymi miejscami. Komitet ma charakter społeczny, sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą oraz wspiera Instytut w realizacji zadań określonych w art. 53j wspomnianej wyżej ustawy.

 

 

Wśród uczestników był dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie Paweł Skubisz z pracownikami oraz przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr n. med. Andrzej Ossowski. Gościom towarzyszył Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Aleksander Ostasz, który również jest członkiem Komitetu.

Pierwszym punktem na trasie podróży było Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, w którym uczestnicy mogli zapoznać się z historią tajnej bazy atomowej wojsk radzieckich.

Następnie wszyscy udali się do Kołobrzegu, gdzie zwiedzali kolejne oddziały Muzeum. W oddziale Dzieje Oręża Polskiego nasi goście zobaczyli bogatą kolekcję zbiorów militariów a także pojazdy wojskowe, samoloty, broń pancerną i artylerię, wyeksponowane na wystawie plenerowej.

 

 

Nie zabrakło również wizyty w Kołobrzeskim Skansenie Morski, kolejnym oddziale Muzeum, który może się pochwalić interesującą kolekcją zabytków techniki morskiej. Kolekcja ta stale się powiększa dzięki unikatowym artefaktom, wydobytym podczas inwestycji ,,Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”.

Ostatnim etapem było Muzeum Lotnictwa i Techniki Wojskowej w Rogowie, nowo tworzony odział Muzeum.

Podróż studyjna była również okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy obiema instytucjami i zaowocowała wieloma wspólnymi pomysłami i planami.