Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Nowe zabytki w Muzeum Miasta Kołobrzeg

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu podczas kolejnej konferencji pochwaliło się ciekawymi zabytkami, które trafiły właśnie na wystawę i związane są z dziejami miasta i regionu. Najważniejszym zabytkiem jest berło sztyletowe, będące wytworem kultury unietyckiej (1800-1500 p.n.e.), odnalezione w powiecie kołobrzeskim, w miejscowości Leszczyn, podczas prac Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej „Parsęta” działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego. Jest to unikatowy artefakt, który powiększa naszą wiedzę o tych terenach i wiąże je z epoką brązu. Jest to jednocześnie najstarszy zabytek na wystawie w Kołobrzegu.

Kolejna, zaprezentowana grupa zabytków pochodzi z okresu średniowiecza i epoki nowożytnej, są to monety, kule armatnie i muszkietowe oraz wyposażenie żołnierskie, wydobyte m.in. w czasie budowy drogi S6. Ponadto, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu udało się pozyskać inne artefakty, świadczące o niezwykle bogatej historii miasta nad Parsętą, w tym unikatowy łaciński krzyż ołtarzowy z przełomu XIX/XX wieku, pochodzący z historycznego, katolickiego kościoła św. Marcina w Kołobrzegu (przedmiot stanowi dar Fundacji Historia Kołobrzegu), a także zbiory związane z arcybiskupem gnieźnieńskim, Marcinem Duninem-Sulgustowskim, słynnym więźniem Twierdzy Kołobrzeg. Pojawiły się także eksponaty z kołobrzeskiego uzdrowiska, w tym srebrne tacki z Hotelu Hohenzollern, a także zabytki związane z Garnizonem Kołobrzeg z okresu funkcjonowania Twierdzy Kołobrzeg.

Spotkanie było również okazją do prezentacji zabytków związanych z kołobrzeską gminą żydowską. Na wystawę trafiła macewa (kamień nagrobny) z cmentarza (kirkutu) przy ul. Koszalińskiej (prawdopodobnie z tzw. nowego cmentarza żydowskiego), która stała na grobie Michała syna Samuela, zmarłego 29 stycznia 1903 roku. Artefakt wydobyto z Parsęty. Uzupełnieniem tej części ekspozycji są dwa klucze do synagogi (proweniencja pozakołobrzeska). Ponadto, Oddział Muzeum Miasta Kołobrzeg wzbogacił się o dwa depozyty: modlitewnik w języku włoskim odnaleziony w Niekaninie i pochodzący prawdopodobnie z czasów oblężenia Twierdzy Kołobrzeg w 1807 r, (dar Jana Orlińskiego), a także litografię z 1648 r. przedstawiającą Macieja von Krockowa, prezesa sądu dworskiego w Kołobrzegu.