Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Nowe umundurowanie wzbogaciło naszą kolekcję

W dniu wczorajszym 09.10.2018 r. Muzeum wzbogaciło się o umundurowanie wraz z odznaczeniami. Tego pięknego i szlachetnego przekazania dokonała Pani Janina Ścisłowska, która postanowiła obdarować naszą instytucję pamiątkami po swoim mężu Jerzym Ścisłowskim, będącymi dla niej samej pamięcią po mężu.

Jerzy Ścisłowski urodził się 20 grudnia 1923 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W 1936 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. W 1941 roku ukończył Średnią Szkołę Handlową w Piotrkowie Trybunalskim.

Podczas kampanii wrześniowej był dowódcą plutonu w 28 pp Strzelców Kaniowskich. Podczas okupacji niemieckiej był członkiem Szarych Szeregów, w latach 1942-1944 żołnierzem AK. W 1944 roku aresztowany przez Gestapo, został skazany na karę śmierci. W latach 1944-1945 był więziony w obozach koncentracyjnych w Gross-Rosen, Flossenburgu i Natzweiler na terenie Alzacji. Po ucieczce z transportu więźniów w 1945 roku, został wcielony do 19 i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej przy Armii Francuskiej. Brał udział w działaniach kończących wojnę. W latach 1945-1946 w Stuttgarcie prowadził polską szkołę, szczep harcerski i teatr dramatyczny.

Od 1946 roku związany ze Szczecinem.

 

Pragniemy poinformować, że umundurowanie wzbogaci naszą kolekcję i w niedługim czasie pojawi się w gablotach wystawienniczych.