Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Muzeum nieczynne

W związku z decyzją Premiera RP z dn. 11 marca 2020 r.oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zostaje zamknięte od 12 marca do 14 kwietnia 2020 r.