Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Muzealna kolekcja zbiorów metrologicznych powiększyła się o nowe wagi

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego , muzeum otrzymało dwa nowe i ciekawe eksponaty metrologiczne.

  1. Waga hydrostatyczna Reimana – parowa, rok prod. 1963, producent Lubelska Fabryka Wag. Była ona stosowana w gorzelniach rolniczych do oznaczania zawartości skrobi w ziemniakach na zasadzie prawa Archimedesa. Do badania wybierana była reprezentatywna próba ziemniaków o masie 5 kg. Po odważeniu ziemniaków w górnym koszu, przesypywano je do dolnego i ponownie ważono zanurzone pod wodą. Odczytu zawartości skrobi w % lub gramach dokonywano na górnej belce wagi. Stopień zawartości skrobi w ziemniakach stanowił o wydajności gorzelni przy produkcji alkoholu etylowego i był uwzględniany w trakcie kontroli obrachunkowych, wykonywanych przez pracowników szczególnego nadzoru podatkowego. Towarzystwo pozyskało wagę od Służb Celnych.
  2. Waga krzesełkowa do ważenia pacjentów na platformie z kólkami, rok prod. 1968, producent Storck – Jaffa - Utrecht. Waga typu 65 K, nr fabryczny 6933, udźwig 125 kg, sprawna technicznie ale bez legalizacji, dlatego została wycofana z użytku. Towarzystwo pozyskało ją od Pałuckiego Centrum Zdrowia sp.z.o.o w Żninie. Tam trafiła najprawdopodobniej w latach 80. - tych Xxw., w ramach pomocy dla szpitala od władz Holandii.