Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Kołobrzeg w drodze....moja wizja miasta w XXI wieku

 

W ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa

Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

zapraszają do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym

"Kołobrzeg w drodze....moja wizja miasta w XXI wieku"


Cele konkursu:

  • rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych);
  • zapoznanie i zainteresowanie dzieci historią i przyszłością swojego miasta;
  • promocja i prezentacja uzdolnionych plastycznie dzieci.

REGULAMIN:

1.    Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowwych, przewidziany jest w trzech kategoriach:

  • klasy I – III
  • klasy IV – VI
  • klasy VII – VIII

2.    Szkoły dokonują wewnętrznego wyboru do trzech prac na każdą kategorię wiekową (klasową) i przekazują do organizatora konkursu:

    Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ul. Armii Krajowej 13
    Piotr Leszmann tel. 94 352 52 53 wew. 14
    Prace prosimy przynosić pomiędzy 21-25 października, w godz. 8.00-15.00
    Ostateczny termin 25 października

    Do każdej pracy prosimy o przyczepienie metryczki
    Prace z danej szkoły prosimy o włożenie do jednej dużej koperty z podaniem:
    nazwy szkoły i kontaktem telefonicznym do osoby odpowiedzialnej za konkurs w danej        szkole

3.    Format pracy A4, techniki dowolne (farby, pastele, kredki)

4.    Komisja dokona wyboru laureatów 28 października

5.    Szkoły zostaną poinformowane telefoniczne i mailowo o przyjściu na uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród, które odbędzie się w Muzeum Oręża Polskiego przy ul. Armii Krajowej 13 (sala plafonowa) 13 listopada o godz. 11.00

6.    Po ogłoszeniu wyników, planowana jest wystawa pokonkursowa, która będzie pokazana w Muzeum Oręża Polskiego w oddziale przy ul. Ppor. Emilii Gierczak 5 w terminie 18.11-20.12 2019 r.
7.    Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz publikacji tych prac w Internecie na stronie internetowej muzeum oraz przedszkola. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.