Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Kamień pokutny trafił do Muzeum Miasta Kołobrzeg

19 czerwca 2021 roku na drodze pomiędzy Rusowem a Strachominem Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza „Parsęta” przy współudziale Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu przeprowadziła akcję, w wyniku której wydobyto kamień związany z historią szlachty pomorskiej. Tzw. „kamienia mordercy” z początku XVI wieku poszukiwała przez ostatnie dwa lata sołtys Strachomina – Renata Łuczak. Zabytek został usunięty z krajobrazu przez pracowników tutejszego PGR-u w latach 70-tych XX wieku.

Płyta ma 157x55 cm. Została wykonana z czerwonego piaskowca. W jej górnej części znajduje się łeb kozła z godła rodowego pomorskiego rodu von Kameke. Poniżej znajduje się inskrypcja w języku niemieckim, która głosi: „W 1605 roku, 28 czerwca szlachcic zacny, błogosławiony, Peter Kameke młodszy, właściciel ziemski Strachomina, przez Chrystofa Damitzena właściciela ziemskiego z Pleśnej nędznym i żałosnym sposobem został zakłuty i z życia do śmierci powołany. Niech Bóg będzie łaskawy” (tłum. W. Łysiak).

W Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu płyta została oczyszczona i zabezpieczona. Ze względu na wyznaczone warunki konserwatorskie, zabytek został umieszczony na specjalnej konstrukcji w Muzeum Miasta Kołobrzeg, a także udostępniony zwiedzającym.