Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Inscenizacja przeniesiona na październik

- To jedyna decyzja, jaką w obecnej sytuacji mogliśmy podjąć. Czujemy się odpowiedzialni zarówno za uczestników, jak i widzów. Liczba obu grup z roku na rok wzrasta – informuje dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Aleksander Ostasz. Po spotkaniu sztabu kryzysowego w kołobrzeskim urzędzie miasta, które odbyło się w środę, 11 marca, zapadła decyzja o przeniesieniu, w związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, widowiska historycznego „Bój o Kołobrzeg” na październik.

Wybór nowego terminu ma kilka uzasadnień. Przede wszystkim nowy czas dla inscenizacji nie będzie kolidował z żadnym innym wydarzeniem popularyzującym historię w Polsce. Ponadto jego realizacja nie wywoła zakłóceń w funkcjonowaniu, obleganej w miesiącach letnich, plaży. Trzeci argument to zbliżona do marcowej pogoda, co z kolei wpłynie na autentyczność odbioru przedsięwzięcia. – Informujemy, że zmiana terminu nie będzie miała wpływu na rozmach widowiska. Wszelkie do tej pory przekazywane informacje, zwłaszcza te dotyczące uczestników oraz sprzętu militarnego, pozostają aktualne. Zmienia się tylko czas realizacji naszego wydarzenia – kończy dyrektor MOP.