Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

II Gra Miejska

14 września w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa odbyła się II Gra Miejska. Tegoroczne zmagania poświecone były historii kołobrzeskiego uzdrowiska. Uczestnicy spotkali się na stanowisku startowym, usytuowanym przy dziedzińcu Fortu Ujście, gdzie o godz. 11.00 Pani Wiceprezydent Ilona Grędas – Wójtowicz oficjalnie rozpoczęła tegoroczne obchody EDD. Do gry miejskiej przystąpiło 16 drużyn (uczniowie szkół podstawowych nr 4 i 5, uczniowie Zespołu Szkół w Gościnie, koło historyczne seniorów działające przy Muzeum, 1 gromada kołobrzeskich wilczków i harcerzy skautów Europy, rodziny...) razem 78 osób.

Każda drużyna otrzymała zestaw:

  • mapkę przedstawiającą uzdrowisko Kołobrzeg;
  • dwadzieścia czarnobiałych zdjęć przedstawiających współczesne obiekty sanatoryjno – hotelowe oraz te obiekty, których już nie ma. W ten sposób połączyliśmy historię niemieckiego i polskiego  uzdrowiska;
  • dwadzieścia pytań związanych z historią uzdrowiska.

Zadaniem drużyn było, bez użycia urządzeń mobilnych odnaleźć w terenie dany obiekt (obiekty miały przyporządkowaną numerację) i nanieść go na mapę. Dla utrudnienia z danych punktów, trzeba było mieć pieczątkę na odwrocie ilustracji. Pytania, odpowiedzi i kto był najlepszy podamy w najbliższym czasie. W sobotę liczyła się obecność, współpraca, nauka przez zabawę. Wszyscy, którzy wzięli udział są zwycięzcami. Każdy otrzymał dyplom i upominek.

Organizatorami byli:

Towarzystwo Muzeum Oręża Polskiego – Jarosław Bogusławski
Muzeum Oręża Polskiego  - Piotr Leszmann.

Nagrody ufundował punkt informacji europejskiej Direct Europe w Kołobrzegu

Druga część sobotniego spotkania z EDD miała miejsce w Bazylice. Wieczorową porą (godz. 20.00) "zwiedzanie" świątyni. Ponad sto osób wyposażonych w latarki przyszło, by poznać historię dwóch zabytków sakralnych:

  • chrzcielnicy;
  • świecznika siedmioramiennego.

Przy pomocy światła z latarek, próbowaliśmy wydobyć z w/w  obiektów ich piękno. Można było również wjechać windą na wieżę, skąd panorama na  Kołobrzeg nocą.

Oranizatorami byli: Gmina Miasto Kołobrzeg – Katarzyna Pechman, Parafia pw. W.N.M.P.

Osobami, które oprowadzały byli: Ewa Kowalska – miejski konserwator zabytków, Jerry Jarosław Bogusławski, Piotr Leszmann.