Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Grupa "Parsęta" pokaże monety

Podczas II Festiwalu Wczesnośredniowiecznego „Budzistowo – dawny Kołobrzeg” Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza „Parsęta” działająca przy Towarzystwie Muzeum Oręża Polskiego zaprezentuje ok. 90 znalezisk, odkrytych w zeszłym tygodniu dokładnie na terenie miejsca, gdzie będzie odbywało się wydarzenie. Wśród nich znajdują się 2 unikatowe monety:

Denar krzyżowy (XI-XII w.) - srebrna moneta bita w Saksonii na potrzeby handlu ze Słowianami. Dominował w obrocie monetarnym na ziemiach polskich w drugiej połowie XI wieku.

Szerf miasta Hamburg (XVI w.) - miedziana moneta o wartości 1/2 feniga, bita masowo na Pomorzu, głównie w miastach północnych Niemiec.