Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Gra Miejska - Bój o Kołobrzeg. Śladami Bohaterów 1945 roku

W sobotę, 16 marca, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, wspólnie z wolontariuszami z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego oraz Stowarzyszeniem Dziedzictwa Morza, miało zaszczyt zorganizować kolejną edycję Gry Miejskiej "Bój o Kołobrzeg". Wydarzenie to zgromadziło wielu uczestników, którzy wyruszyli na trasę pełną wyzwań, mających na celu upamiętnienie bohaterstwa żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego.

Rozpoczynając od Muzeum Oręża Polskiego przy ulicy ppor. E. Gierczak, uczestnicy, w towarzystwie rekonstruktorów, przemierzali kluczowe punkty miasta, odwiedzając miejsca pamięci i wykonując zadania, które nie tylko testowały ich wiedzę historyczną, ale również oddawały hołd bohaterom walk o Kołobrzeg. Szczególnie wzruszające momenty miały miejsce przy tablicach pamięci na ulicy Jerzego oraz w rejonie dawnej fabryki Anhalta, gdzie uczestnicy zapalili światełka pamięci, przypominając o ciężkich walkach stoczonych w tym rejonie.

Trasa gry prowadziła również do pomnika Sanitariuszki i dworca kolejowego, gdzie kolejne zadania czekały na rozwiązanie. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było podsumowanie wyników przy pomniku Zaślubin z Morzem, gdzie uczestnicy otrzymali drobne upominki i mieli okazję uczestniczyć w inscenizacji historycznej "Bój o Kołobrzeg", będącej żywą lekcją historii.

Wydarzenie to, oprócz aspektu patriotycznego, miało również na celu wzbogacenie narracji o ważny aspekt ekologiczny, przypominając o konieczności dbałości o czystość naszych mórz i środowiska naturalnego, co stanowiło ważny przekaz dla młodego pokolenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wysoki poziom wiedzy o historii swojego miasta, co świadczy o wyrównanym i bardzo wysokim poziomie edukacji historycznej wśród młodzieży kołobrzeskiej. Wydarzenie to nie tylko umożliwiło uczestnikom chwilę refleksji nad przeszłością, ale również stało się okazją do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu, budując silniejsze więzi społeczne i zrozumienie dla naszej wspólnej historii.

Dziękujemy również wszystkim organizatorom i współpracownikom za wkład w realizację tego niezwykłego projektu. Wasza praca i pasja do historii są dla nas nieocenione.

Gra miejska została dofinansowana z programu Społecznik na lata 2022-2024, zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.