Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Elewatory w kołobrzeskim porcie

 

Znajdujące się w kołobrzeskim porcie elewatory powstały dopiero w 1929 roku. Ich budowę zleciło Centralne Towarzystwo Gospodarcze Pomorza w Szczecinie. Inwestycja została zrealizowana w taki sposób, że pomiędzy bokami spichrza podłogowego zbudowano dwa istniejące do dziś budynki. Trzy elewatory portowe były połączone przenośnikiem łańcuchowym Redlera, zainstalowanym w części piwnicznej. Elewator południowy ma pojemność około 1700 ton i posiada 11 zasieków lejowych. Elewator północny ma pojemność 4560 ton. Ma 11 komór, 9 zasieków lejowych oraz 3 komory gazowe, przy użyciu których niszczono szkodniki zbożowe. Obydwa elewatory są wyposażone w oryginalne wyposażenie i stanowią przykład techniki z lat 30. XX wieku. Znajdują się tam przenośniki kubełkowe i Redlera, rozdzielacze, wentylatory oraz wagi samoczynne typu Chronos. W elewatorze północnym jest waga o pojemności 900 kg z 1929 roku i 200 kg z 1930 roku, a w południowym 500 kg.

 

Cały artykuł do przeczytania i duża ilość zdjęć w Gazecie Muzealnej:
http://www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/lato-sierpien-2019/elewatory-w-kolobrzeskim-porcie/

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4:

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.