Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Druga część Wirtualnej Gazety Muzeum Oręża Polskiego

Dążąc do poprawy oferty kulturalnej i promocji Kołobrzegu oraz jego okolic, przystąpiliśmy do konkursu na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Dzięki uzyskanym środkom udostępniamy kolejną, drugą już częśc Gazetki Muzealnej, poświęconej przede wszystkim morskiemu i akwakulturowemu dziedzictwu kultury. Kolejny raz stworzyliśmy ponad 100 stron tekstu, zdjęć i filmów, poświęconych wielu ciekawym tematom związanym z Kołobrzegiem i nie tylko! Gazeta dostępna jest w wielu formatach, dzięki czemu wygodnie przejrzycie ją tak na komputerze, jak i telefonie komórkowym. 

"Oddajemy w Państwa ręce drugą część Wirtualnego Wydawnictwa Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Tak jak w przypadku edycji czerwcowej, całość zawartych w niej materiałów dotyczy zagadnień morskich lub z morzem związanych. I tym razem nie brakuje interesujących wypraw do przeszłości, zarówno tej dalszej, jak i zupełnie nieodległej, opierającej się na przykład o początki polskiej społeczności Ziemi Kołobrzeskiej. Dawne wątki przeplatają się ze współczesnymi, zawierają historie miejsc oraz dzieje i przemyślenia ludzi, których życie w dużej mierze koncentruje się na zagadnieniu określanym mianem „morskość”.

Wirtualne Wydawnictwo MOP to fuzja potrzeby dzielenia się wiedzą i pasją oraz promowaniem lokalnego, pozytywnego patriotyzmu. Nasi autorzy, choć często całkowicie różni od siebie i reprezentujący odmienne profesje, z dumą i nadzieją praktycznie każdego dnia spoglądają w kierunku bałtyckiego widnokręgu. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nich teksty zainteresują Państwa nie tylko na czas wakacji".

Aleksander Ostasz,
Redaktor prowadzący
Dyrektor MOP w Kołobrzegu

Gazeta Muzealna jest dostępna na stronie internetowej: http://www.gazetamuzealna.kolobrzeg.pl/

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4:

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.