Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Chcą zrekonstruować twarz najstarszej kołobrzeżanki

W Muzeum Miasta Kołobrzeg odbyła się operacja zeskanowania szkieletu najstarszej „kołobrzeżanki". Chodzi o szkielet kobiety odnaleziony w Bagiczu w 1898 roku, który jest depozytem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Przebywał w muzeum 3 lata i teraz trzeba wykonać jego kopię. Problem w tym, że kości osoby, która żyła tu nieco 100 lat po Chrystusie, są czarne i żaden skaner 3D nie był w stanie wykonać tego zadania. Podjęła się go firma WOLF 3D z Warszawy, która przyjechała do Kołobrzegu ze swoim specjalistycznym sprzętem specjalnie po to, aby dokonać digitalizacji starożytnych kości. W ten sposób powstanie kopia, która będzie znajdować się w Kołobrzegu już na zawsze, bo na koniec września eksponat wyjedzie z powrotem do Szczecina.

Dzięki firmie WOLF 3D, powstanie również wydruk kości. Dzięki temu, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu będzie zabiegać także o powstanie rekonstrukcji twarzy kobiety na bazie jej czaszki. Chcielibyśmy ożywić nasze znalezisko i pokazać je społeczeństwu w nowej odsłonie w Muzeum Miasta Kołobrzeg.

Odkrycia dokonano w 1898 roku. Wiele opracowań podaje rok 1899, ale to data publikacji wyników badań naukowych. Pochówek znajdował się ok. 300 metrów na zachód od północnych zabudowań Bagicza, w 7-metrowym klifie przy plaży. Kłodę zauważono, gdy fale morskie podmyły brzeg. Kłoda była ułożona na linii północ-południe, z czaszką skierowaną na północ. Pochówek był bogato wyposażony. Na klatce piersiowej leżała zapinka, na rękach bransolety, a w nogach drewniany stołeczek. Niestety, przed zabezpieczeniem znaleziska zostało ono splądrowane (czyli od ponad 100 lat nic się nie zmieniło...). Część elementów wyposażenia, w tym skóry bydlęce i paciorki, nie została przypisana do pierwotnego położenia. Kilka rzeczy wyrzucono na plażę, inne wypłukano... Z zapisów wynika, że drobne kości mogły zostać zatopione w morzu.

 

 

Ryszard Wołągiewicz wskazuje, że pochówek miał charakter wyodrębniony, uprzywilejowany, to znaczy, że obok nekropolii głównej, uznani lub wyżsi członkowie rodu byli chowani w miejscu ważniejszym. Według niego, nie jest to pochówek tzw. "książęcy", to znaczy, nie dotyczy on elity książęcej, władczej. Nie budzi jednakże wątpliwości sama pozycja zmarłe w hierarchii rodowej. Wyposażenie grobu i pochówek w wydrążonej kłodzie jest tego bezdyskusyjnym dowodem. Powojenne badania przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie wskazują, z kobieta dożyła około 30 lat i była bardzo niska. Miała zaledwie 145 cm wysokości.

Wolf 3D należy do nowej kategorii firm z zakresu R&D świadczących usługi specjalistyczne w obszarze tworzenia produktów oraz prototypów. Poprzez rozbudowany park maszynowy dodatkowo realizowane są usługi produkcyjne średnich i małych nakładów. Elementem wyróżniającym Wolfa na tle światowym jest stosowanie rozwiązań materiałowych oraz produkcyjnych w oparciu o własne innowacje inżynierskie. Pozwalają one na tworzenie rozwiązań wcześniej niedostępnych na rynku. Jako przykład może posłużyć chociażby światowy sukces stołu Rex Axon - który został wydrukowany w całości jako jeden element. Pomimo swoich imponujących rozmiarów oraz złożoności wynikającej z odwzorowania sieci neuronowej. Był to pierwszy taki wydruk zrealizowany gdziekolwiek na świecie.

- Firma zatrudnia najlepszych inżynierów, modelerów 3D, projektantów produktowych, specjalistów produkcji, ze wszystkich kategorii, aby móc tworzyć rozwiązania, które dopiero zostaną wypracowane - mówi Mariusz Król, prezes Wolf. - W modelu R&D technologie się przenikają, połączenie obróbki materiałowej, skanowania 3D, odwróconej inżynierii, druków 3D, robotyki i automatyzacji jest zwyczajnie niezbędne. A, że tego typu rozwiązań w obszarze tego co my potrzebujemy zwyczajnie nie ma, więc musimy je opracować jako proces technologiczny sami - dodaje.

 

 

Projekty realizowane są dla klientów na całym świecie. Wśród obsługiwanych branż wymienić można gaming, medycynę, biomedycynę, automotive, elektronikę użytkową, architekturę. Osiągnięcia w dziedzinie rozwiązań materiałowych pozwoliły na realizację we współpracy z Politechniką Warszawską wspólnego kierunku poświęconego druku 3D.

Wolf pozostaje jedną z niewielu firm w Europie, która jest w stanie tworzyć rozwiązania na potrzeby współczesnych rynków, kiedy czas realizacji od momentu projektu do momentu dostarczenia produktu wynosi kilka tygodni. Wszystko dzięki digitalizacji i użyciu technik cyfrowych, poprzez posiadanie odpowiedniego zaplecza produkcyjnego oraz wybitnych specjalistów z wielu dziedzin.

Oddział Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu znajdujący się w historycznym Pałacu Braunschweigów w centrum miasta. Prezentuje historię Kołobrzegu w sposób kompleksowy, od czasów starożytnych do współczesności, posiadając największy zbiór eksponatów z czasów średniowiecza, Twierdzy Kołobrzeg, uzdrowiska oraz czasów współczesnych, ukazując dzieje miasta nad Parsętą kilkudziesięciu pokoleń, łącząc ją w jedną wspólną opowieść: miasta wielu kultur, wyznań i języków.