Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Budzistowo odkrywa historię sprzed tysiąca lat

Już wkrótce kolekcję Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, związaną z dziejami miasta i regionu zasilą kolejne, unikatowe eksponaty. Podczas prowadzonych pod koniec sierpnia badań powierzchniowych przy ul. Kasztanowej w Budzistowie, członkowie Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej „Parsęta” przy Towarzystwie Przyjaciół MOP odnaleźli średniowieczne monety. W zbiorze znalazły się między innymi denar krzyżowy (X-XII w.), brakteaty (XII-XIV w.), szerf (XV w.) oraz unikatowy, póki co nierozpoznany dokładnie przez numizmatyków, późnośredniowieczny denar pomorski.

Znalezisko jest o tyle cenne, że wiąże się z przedlokacyjnym Kołobrzegiem. W miejscu przeprowadzonych badań, w okresie wczesnego średniowiecza funkcjonowało właściwe, kołobrzeskie podgrodzie. Samo Budzistowo to również miejsce, w którym po Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 r. ustanowiono pierwsze w regionie biskupstwo. O tym wyjątkowym dziedzictwie MOP przypomniało już dwukrotnie, organizując na miejscu Festiwale Wczesnośredniowieczne „Budzistowo – dawny Kołobrzeg”.