Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Atomowi żołnierze wolności

Do zbiorów Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu trafiła publikacja dr Grzegorza Kiarszysa pt. „Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce”. Książka ta jest rezultatem zrealizowanego przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego grantu pn. „Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem i zapomnieniem. Perspektywa archeologiczna”.

Autor przybliżył w niej dzieje magazynów amunicji jądrowej w zachodniej Polsce, omówił rodzaj broni oraz wyposażenia baz, ich układ, rozmieszczenie itp. Pokazał ponadto jak metody i warsztat archeologa pomagają w odkryciu najnowszej historii. W badaniach prowadzonych w ramach grantu uczestniczyli także pracownicy naszego muzeum: Łukasz Gładysiak, Paweł Urbaniak i Robert Dziemba.

Serdecznie dziękujemy za przekazanie publikacji.

 

 

Więcej informacji na temat książki na stronie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.