Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Archeologia lotnicza w Muzeum Oręża Polskiego

W środę, 4 sierpnia o godz. 12.00, w oddziale Dzieje Oręża Polskiego przy ul. E. Gierczak 5 w Kołobrzegu, odbyło się otwarcie nowej wystawy pt. „Archeologia lotnicza”.
Wystawę oficjalnie otworzył Dyrektor Muzeum, Aleksander Ostasz oraz Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. Na wernisażu gościli również: były ambasador Polski przy NATO –  Bogusław Winid, ppłk. Tomasz Ogrodniczuk z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, właściciel Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Artur Zys oraz Piotr Wit modelarz i pasjonat historii.

Od kilku lat jednym z kierunków prac naukowo-badawczych Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest poszukiwanie, zabezpieczenie oraz prezentacja elementów wraków samolotów, które uczestniczyły w działaniach wojennych, prowadzonych we współczesnych granicach Polski. Aktywność ta związana jest z tworzeniem nowej, stałej ekspozycji pt.: „Archeologia lotnicza”, która stanowić będzie element budowanego oddziału Muzeum – Muzeum Lotnictwa i Techniki Wojskowej w Rogowie. Na dzień dzisiejszy Muzeum prowadzi prace badawcze przy kilku wrakach lotniczych, znajdujących się w różnych rejonach Polski. Prace te są możliwe dzięki współpracy z wieloma instytucjami, organizacjami oraz osobami prywatnymi.

Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Aleksander Ostasz, składa szczególne podziękowania za pomoc w ratowaniu zabytków techniki lotniczej: Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, Urzędowi Morskiemu w Szczecinie, Starostwu Polickiemu, Janowi Mirowskiemu, Robertowi Maziarzowi, Marcinowi Bertman, Arkowi Siewierskiemu ,,Woodhaven”, Piotrowi Brzezińskiemu, Andrzejowi Ossowskiemu, Piotrowi Wit, Muzeum Motoryzacji i Wojskowości w Tanowie, Zachodniopomorskiemu Stowarzyszeniu Dziedzictwo Morza, Grupie Pomorze 1945, Marcinowi Wawrzynkowskiemu z Koszalińskiego Plutonu Modelarskiego oraz pracownikom muzeum.

APEL Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zaprasza do współpracy wszystkie osoby, posiadające informacje o zabytkach techniki lotniczej, które powinny znaleźć się w polskich muzeach. Prosimy o kontakt na e-mail: dyrektor@muzeum.kolobrzeg.pl lub na tel. 601402400.