Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

55 lat minęło

Wczoraj (9 maja) Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu świętowało 55-lecie swojego istnienia. Z tej okazji dyrektor Aleksander Ostasz złożył życzenia pracownikom, przypominając jednocześnie, że Muzeum jest ważną instytucją w życiu miasta, regionu, a także naszego kraju, gromadzącą i udostępniającą zbiory społeczeństwu.

Muzeum powstało 9 maja 1963 roku na mocy Zarządzenia Nr 7/63 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, jako muzeum regionalne w Kamieniczce Kupieckiej przy ul. E. Gierczak. Był to historyczny moment, kończący 5-letnie starania kołobrzeskich społeczników, związanych z utworzeniem nowej placówki na terenie odbudowywanego ze zniszczeń wojennych miasta. Niedługo potem, funkcję muzeum otrzymała wieża kolegiaty. Ostatecznie, kołobrzeskie muzeum otrzymało profil wojskowy. Obok tego, nadal zajmowało się zbieraniem eksponatów, związanych z historią miasta i Pomorza Zachodniego.

Historia muzeum to nie tylko zbiory i budowa nowej siedziby (ostatecznie pawilon przy ul. E. Gierczak otwarto w 1980 roku), ale także rozwój oraz bogaty wachlarz działań edukacyjnych i kulturalnych. W ostatnich latach powstał Skansen Morski, Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku czy Muzeum Miasta Kołobrzeg (na bazie wystawy Dzieje Kołobrzegu). Muzeum prowadzi badania eksploracyjne, współpracuje z wieloma instytucjami, a także realizuje badania naukowe. O randze i znaczeniu Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu świadczy utrzymująca się od lat, na poziomie ponad stu tysięcy rocznie, ilość osób odwiedzających naszą placówkę.