Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dziś obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia tej pierwszej w Europie i drugiej na świecie, nowoczesnej konstytucji. Stało się to 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim.

Ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej. Przyjęto podział władzy na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zniesiono liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Była wielkim osiągnięciem narodu polskiego pomimo tego, że obowiązywała tylko 14 miesięcy - do momentu przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej (24 lipca 1792 roku).

Konstytucja 3 Maja w oryginale przechowywana jest dziś w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.

 


(domena publiczna, Wikipedia)