Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

1 września - uroczystości

Z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej przed Pomnikiem Poległych Żołnierzy w Walkach o Kołobrzeg odbyły się miejskie uroczystości. Obecne były władze samorządowe, miejskie i powiatowe, delegacja Muzeum Oręża Polskiego, służby mundurowe, kombatanci, harcerze oraz młodzież szkolna (poczty sztandarowe). Po okolicznościowym przemówieniu wręczono zasłużonym osobom medale i odznaczenia, odmówiona została modlitwa za poległych żołnierzy, przeprowadzono apel poległych, a Bractwo Kurkowe wystrzeliło salwę armatnią. Na koniec pod pomnikiem delegacje złożyły kwiaty. Oprawę muzyczną przygotowała Kołobrzeska Orkiestra Zdrojowa.