W Budzistowie odbyło się ciekawe spotkanie dotyczące omówienia spraw związanych z historią tej miejscowości, a w szczególności budzistowskiego kościółka.


Gmina Kołobrzeg ma dość ambitne plany w zakresie promocji historii Budzistowa. Jednym z nich jest opracowanie historii kościółka św. Jana Chrzciciela. W spotkaniu udział wziął wójt Włodzimierz Popiołek, gospodarz świątyni - proboszcz Parafii Mariackiej w Kołobrzegu ksiądz dr Jerzy Chęciński, dr inż. arch Ulrich Schaaf z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Robert Dziemba z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Dokonana lustracja świątyni musi zostać pogłębiona badaniami archiwalnymi. Istniejąca historia kościoła jest dość pobieżna, choć z drugiej strony, nie budzi wątpliwości, że nie jest to najstarszy kościół ani w naszym powiecie, ani w regionie (przeczytaj). Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, a także niszczony. W XIX wieku nie ominął go remont i nadanie elementów neogotyckich. Dr Ulrich Schaaf potwierdził, że widoczne są jednoznacznie gotyckie wątki w murach świątyni, ale widać, że są one w niektórych miejscach zakłócone działaniami inwestycyjnymi oraz uszkodzeniami. Nie ulega wątpliwości, że w okresie średniowiecza ten kościół tak nie wyglądał. Natomiast proboszcz Jerzy Checiński poinformował, że Parafia Mariacka ma już projekt na kompleksowe prace remontowe tego zabytkowego kościoła, będącego świadectwem Starego Kołobrzegu.