Kolejny dzień trwała akcja wydobywania wraku statku na plaży w Podczelu. Niestety, trudne warunki atmosferyczne spowodowały szybkie nastanie zmroku. Prace trzeba było odłożyć.


W czwartek 16 lutego, prace przerwano o zmroku. W piątek rano akcja została wznowiona. Udało się wypłukać kilka ton piasku z wraku, a także przesunąć go w kierunku lądu. Niestety, nadeszła gęsta mgła i prace trzeba było znowu przerwać. Ponadto, Urząd Morski zabezpieczył kilka niewybuchów. Do czasu przybycia saperów, pilnuje ich policja. Jeśli warunki pozwolą, akcja będzie kontynuowana w sobotę. Zadanie to realizuje Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, POSP Tryton oraz Urząd Morski w Słupsku.

Fot. Robert Dziemba