10-letnie starania miłośników fortyfikacji i zabytków wreszcie przyniosły rezultat. Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał 19 Baterię Artylerii Stałej do rejestru zabytków.


Od wielu lat trwały starania na rzecz objęcia ochroną współczesnego obiektu fortyfikacyjnego, jakim jest 19 BAS. Niestety, wojsko niespecjalnie było zainteresowane zmianą statusu swojego mienia. Sprawa nabrała tempa gdy w ubiegłym roku okazało się, że armia zmienia granice ogrodzenia przy plaży. Oznaczało to, że historyczne budowle mogą być zagrożone. Dzięki staraniom Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, w tym osobiście dyrektora Aleksandra Ostasza, starosty Tomasza Tamborskiego, Fundacji Historia Kołobrzegu, a przede wszystkim Ewy Kowalskiej, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu, długa walka zakończyła się sukcesem.

Wojewódzki konserwator nadał swojej decyzji klauzulę natychmiastowej wykonalności, a to oznacza, że już od kilku dni mamy nowy zabytek w Kołobrzegu. Niestety, w tym roku wojsko odmówiło pozbycia się tych terenów, pomimo, że odgrodziło się od nich żelbetowym płotem. Zabytki są ważne ze względu na interes obronności państwa.

Do tematu zabytków będziemy powracać. W naszym planach, mamy zamiar zorganizować Wiosenny Clean na terenie baterii już w 2017 roku.