1. Udział w wydarzeniu organizowanym przez muzeum

Pozwala na zdobycie doświadczenia, angażuje wolontariusza w konkretnym dniu i na określoną liczbę godzin.
Dotyczy w pierwszym rzędzie programów:  Ludzie i ich pasje, Europejska Noc Muzeów, Fortissimo - Zlot Miłośników Fortyfikacji, Chronimy Zabytki Techniki - BAS-19,  wernisaże wystaw, koncerty muzyczne, wycieczki historyczne oraz spotkania organizowane przez muzeum.
·    obsługa logistyczna, pomoc przy organizacji wydarzenia
·    roznoszenie ulotek

Jednym z podstawowych celów Muzeum Oręża Polskiego jest inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
Wolontariat jest dla nas warunkiem funkcjonowania żywej instytucji kultury.

·    wolontariusze wprowadzają nowy wymiar do każdej instytucji
·    wolontariusze mają nowe pomysły i nie są ograniczeni strukturą muzeum
·    wolontariusze tworzą cenną grupę ludzi zaangażowanych w misję muzeum

Zapraszamy do współpracy wszystkich, których interesuje:

·    praca w twórczym zespole,
·    współtworzenie scenariuszy wydarzeń kulturalnych,
·    poszukiwanie i redagowanie informacji,
·    praca warsztatowa z dziećmi i dorosłymi,
·    organizacja spotkań tematycznych, debat społecznych, wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym i historią oręża polskiego