Organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje i inne podmioty/osoby, współpracujące z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu:

Firmy, organizacje i instytucje wspierające Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Redakcje, które objęły honorowym patronatem wydarzenia i działania Muzeum Oręża Polskiego

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.