Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu".