ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym pn.: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ww. zadanie.

 W przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostały złożone dwie oferty.

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja procentowa

1.

Agencja Ochrony

„LEX-CRIMEN” Sp. z o.o.

Ul. Brzozowa 27

75-136 Koszalin

285.664,30 zł

90,98 %

2.

Konsorcjum firm:

Lider:

DGP Security Partner Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

Partner:

DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o.

ul. N. M. Panny 5e, 59-220 Legnica

Partner:

WACHTA II SECURITY Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 10/201, 78-100 Kołobrzeg

259.898,02 zł

100,00 %

 

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2, złożonej przez Konsorcjum firm:

Lider: DGP Security Partner Sp. z o.o., ul Jesionowa 9A, 40-159 Katowice;

Partner: DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., ul. N. M. Panny 5e, 59-220 Legnica;

Partner: WACHTA II SECURITY Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10/201, 78-100 Kołobrzeg.

 

jako najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty wybranej wynosi: 259.898,02 zł.

 

 

Kołobrzeg, 24.01.2014r

 


Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.