Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu".

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Numer ogłoszenia: 59286 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Numer ogłoszenia: 86556 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Muzeum Oręża Polskiego poszukuje firm świadczących usługi budowlano - dekarskie w celu wykonania remontu pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na pawilonie wystawienniczym w Oddziale Dzieje Oręża Polskiego przy ul. Emilii Gierczak 5, w Kołobrzegu.

Kołobrzeg: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Numer ogłoszenia: 8581 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 9787-2014: 16.01.2014r

Strona 1 z 2

Partnerzy


BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.