W drugiej połowie 1963r. powstała na terenie woj. koszalińskiego nowa placówka kulturalna - muzeum regionalne w Kołobrzegu. Powstanie tej bardzo potrzebnej dla Kołobrzegu placówki poprzedziła wieloletnia akcja, prowadzona przez specjalny komitet organizacyjny, z niestrudzonym badaczem przeszłości Kołobrzegu - J. Frankowskim na czele. Do akcji tej czynnie włączyło się także muzeum w Koszalinie. Wysiłek ten w 1963r. został uwieńczony sukcesem - w dniu 9 maja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu wydało zarządzenie o utworzeniu muzeum regionalnego. Decyzja ta została następnie zatwierdzona przez Ministra Kultury i Sztuki.

 

Strona 5 z 5

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.