W drugiej połowie 1963r. powstała na terenie woj. koszalińskiego nowa placówka kulturalna - muzeum regionalne w Kołobrzegu. Powstanie tej bardzo potrzebnej dla Kołobrzegu placówki poprzedziła wieloletnia akcja, prowadzona przez specjalny komitet organizacyjny, z niestrudzonym badaczem przeszłości Kołobrzegu - J. Frankowskim na czele. Do akcji tej czynnie włączyło się także muzeum w Koszalinie. Wysiłek ten w 1963r. został uwieńczony sukcesem - w dniu 9 maja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu wydało zarządzenie o utworzeniu muzeum regionalnego. Decyzja ta została następnie zatwierdzona przez Ministra Kultury i Sztuki.

 

Strona 5 z 5