Dobiegł końca III Zlot Zimnowojenny, który w tym roku, z racji braku terenu w Kołobrzegu, odbył się na terenie należącym do Muzeum Oręża Polskiego - Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.


Organizatorem imprezy była Fundacja Historia Kołobrzegu wraz z Muzeum Oręża Polskiego. Wsparcia finansowego dla projektu udzielił Powiat Kołobrzeskie, a imprezie patronował starosta Tomasz Tamborski przy wsparciu burmistrza gminy Tychowo - Roberta Falany. Komandorem zlotu był dr Łukasz Gładysiak.

W Podborsku stawiło się ponad 70 rekonstruktorów wraz z zabytkowymi pojazdami armii polskiej, radzieckiej i amerykańskiej. Tak wielka impreza w tym miejscu do tej pory się nie odbywała, a tymczasem zlot odwiedziło kilka tysięcy ludzi. Parking rozciągał się na długości ponad 2 kilometrów. Samo Muzeum Zimnej Wojny odwiedziło ponad 500 osób. Obok zwiedzania zlotowiska, przygotowane zostały również atrakcje, jak przejazd pojazdów i możliwość zobaczenia jedynego w Polsce tak zachowane schronu typu "Granit" czy pokaz działania oddziału specjalnego Służby Więziennej.

Fot. Maciej Hryb, Radosław Horanin, Robert Dziemba
Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.