Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, przebada 9 szkieletów znalezionych w Budzistowie.


Muzeum zostało wskazane jako instytucja, która ma przejąć zabytki z wykopalisk prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na terenie Budzistowa, gdzie biec będzie nowa droga. Okazało się jednak, że na terenie objętym badaniami, odkryto niewielki cmentarz prawdopodobnie z przełomu 1806 i 1807 roku, a więc z okresu oblężenia Twierdzy Kołobrzeg przez wojska napoleońskie. Obecnie, odkryto 11 szkieletów. Są to prawdopodobnie żołnierze pruscy, o czym częściowo świadczy kontekst znaleziska. Obecnie, szczątki zostaną przebadane przez doktora Andrzeja Ossowskiego z PUM. Następnie, dzięki wsparciu prezydenta Janusza Gromka i gminy Miasto Kołobrzeg, szczątki zostaną pochowane na nieczynnym już cmentarzu przy ul. Frankowskiego, na którym spoczywa kapitan Heinrich von Röder, obrońca twierdzy, zmarły z ran 2 lipca 1807 roku.

Fot. Facebook GDDKiA

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.