Po trwających 3 miesiące pracach, mieszkańcy i turyści mogli zwiedzić nowe-stare muzeum w piwnicach Pałacu Braunschweigów w ramach trwającej imprezy pt. „Colberg Festival”.


Wystawa została otwarta 9 maja 2003 roku pt. „Dzieje Kołobrzegu”. Jej autorem jest Barbara Zabel, były dyrektor muzeum. Dzięki otrzymanym środkom z Gminy Miasto Kołobrzeg i Województwa Zachodniopomorskiego, a także wsparciu Powiatu Kołobrzeskiego, możliwe stało się stworzenie Muzeum Miasta Kołobrzeg, Autorem koncepcji jest dr Robert Dziemba. Muzeum w całości i kompleksowo omawia historię Kołobrzegu, od czasów prehistorycznych do 1945 roku. Jest to największe ilościowe nagromadzenie eksponatów związanych z Kołobrzegiem, jego dziejami. Dodatkowo, na ekspozycji znalazły się eksponaty wypożyczone z innych muzeów, jak najstarsza kołobrzeżanka, czyli szkielet kobiety z ok. II wieku czy odznaczenia gen. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego, który w 1807 roku za rany odniesione pod Twierdzą Kolberg otrzymał krzyż Virtutti Militari klasy trzeciej, pochodzące z Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Muzeum kompleksowo omawia okres średniowiecznej prosperity miasta, od czasów powstania wczesnośredniowiecznego miasta w Budzistowie, poprzez lokację i zmierzch czasów Hanzy. Następnie, ukazana została historia kołobrzeskiej Twierdzy i wszystkie oblężenia, wraz z największą kolekcją granatów do haubicy Szuwałowa. Na koniec, przygotowany został film edukacyjny, który ukazuje zarówno walko o miasto w 1807 roku, jak i powstawanie oraz rozwój uzdrowiska, a także zniszczenie miasta w 1945 roku i odbudowę przez pionierów. Opracowany został również nowy film o historii miasta z unikatowymi widokówkami i materiałem dokumentalnym.

- Naszym statutowym celem jest propagowanie historii Kołobrzegu i jej popularyzowanie. Muzeum Miasta Kołobrzeg wpisuje się w te cele bardzo dobrze i będzie rozwijane. Planujemy już w przyszłym roku rozbudować wystawę poświęconą o historię miasta po 1945 roku. Mamy wspaniałe zbiory, zdjęcia, dokumenty, eksponaty, w tym z Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Apelujemy o przekazywanie do naszego muzeum kolejnych pamiątek i zabytków – apeluje Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

2 lipca, w 210 zakończenia walk o Twierdzę Kolberg, Muzeum Miasta Kołobrzeg można zwiedzać bezpłatnie do godz. 18.00.

Fot. Radosław Horanin


Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.