Przy Pomniku Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu odbyło się uroczyste ślubowanie morzu złożone przez młodzież z Kół Ligi Morskiej i Rzecznej.


Po raz osiemnasty młodzi Jungowie złożyli ślubowanie morzu w ramach obchodów Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w marcu 1945 roku. Uroczystość ta odbyła się w obecności kombatantów, uczestników tamtych dni oraz zaproszonych gości, w tym Zastępcy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Józefa Kasprzyka, Wicewojewody Zachodniopomorskiego Pana Marka Subocza oraz Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego.

W ślubowaniu, który zawsze ma bardzo patriotyczny charakter oraz  nawiązuje do tradycji związków Polski z morzem wzięli udział jungowie ze szkolnych kół Ligii Morskiej i Rzecznej z: Kołobrzegu, Gościna, Gdańska, Gdyni, Łapy, Wyszkowa, Mścic, Tomaszowa Mazowieckiego, Sławy Śląskiej oraz Pucka. Młodzi jungowie po ślubowaniu udali się nad brzeg morza, aby uroczyście poprzez zanurzenie bander ligowych dokonać zaślubin z Bałtykiem.

Na zakończenie uroczystości delegacje kombatantów oraz władz samorządowych złoży wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Zaślubin, a następnie udały się pod Pomnik kmdr Stanisława Mieszkowskiego, by oddać hołd pierwszemu polskiemu kapitanowi Portu Kołobrzeg.

Fot. Radosław Horanin