Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ogłasza nabór na stanowisko pracy Asystent Muzealny w Pracowni Historii Miasta.


1. Wymagania :

wykształcenie wyższe kierunkowe - archeologia
uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac archeologicznych
znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,
obsługa programów komputerowych: środowisko MS Office
samodzielność, rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność,
wysoka kultura osobista, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
mile widziana umiejętność obsługi systemu muzealnego MONA,
mile widziane doświadczenie w pracy w muzealnictwie
mile widziane prawo jazdy kat. B,
przygotowanie pedagogiczne będzie dodatkowym atutem.
obowiązkowość, dokładność, zaangażowanie w pracę, chęć podejmowania wyzwań, pozytywne nastawienie na realizowanie ciekawych projektów


2. Podstawowe obowiązki

nadzór merytoryczny nad zabytkami archeologicznymi znajdującymi się na wystawach  muzeum
prowadzenie magazynu zabytków archeologicznych
prowadzenie ksiąg inwentarzowych zabytków archeologicznych
prowadzenie kartotek: naukowej oraz magazynowej zabytków archeologicznych
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zachowania muzealiów
prowadzenie prac badawczych oraz publikacja przebiegu i wyników badań
inicjowanie organizowania wystaw archeologicznych, opracowywanie scenariuszy wystaw, wybór eksponatów na wystawy, sporządzanie opisów eksponatów
udział w pracy dydaktycznej i upowszechnieniowej organizowanej przez muzeum:
prowadzenie lekcji muzealnych, redagowanie informatorów, biuletynów itp.
reprezentowanie Muzeum podczas konferencji naukowych, współpraca z ośrodkami nauki i muzeami w Polsce i zagranicą
współpraca przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych: konferencji, sesji naukowych, spektakli historycznych itp.
oprowadzanie zorganizowanych grup zwiedzających wystawy muzealne
udzielanie osobom zainteresowanym informacji o eksponowanych na wystawach zabytkach archeologicznych


3. Wymagane dokumenty:

życiorys (CV)
list motywacyjny
kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły)
kserokopie świadectw pracy
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
oświadczenie o niekaralności
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności
mile widziane referencje

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, pokój 101 lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17.03. 2017 r. z dopiskiem : “Dotyczy naboru na stanowisko: Asystent Muzealny w Pracowni Historii Miasta”

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101,poz.926 z póź. zm).

Dokumenty, które napłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej muzeum: www.muzeum.kolobrzeg.pl

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Magdalena Chmielewska – referent ds. administracyjno-kadrowych Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu tel. 94 35 252 53 wew. 21 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.