Niemiecki pojazd z czasów II wojny światowej został odnaleziony na plaży między Pobierowem a Pustkowem.


Kubelwagen typ 82 to samochód osobowo-terenowy, konstrukcja profesora Ferdynanda Porsche, która stanowiła jeden z podstawowych pojazdów amii niemieckiej. W 1938 Wehrmacht przedstawił zapotrzebowanie zakładom Volkswagena na pojazd wojskowy. Pod koniec roku prototyp, typ 62 podano testom. Szereg modyfikacji sprawił, że uzyskano typ 82. Wyprodukowano około 50 tys.
egzemplarzy.  

Informacja o wraku została przekazana w dniu wczorajszym przez mieszkańca Pobierowa p. Radosława Krzeszowca. Po dokonaniu oględzin na miejscu postanowiono o natychmiastowej próbie wydobycia i przewiezienia wraku do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

W akcję wydobycia pojazdu zaangażowani byli pracownicy Muzeum Oręża Polskiego, Urzędu Morskiego w Szczecinie, dr Andrzej Ossowski z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz firma Auto-Pomoc Adama Molisa z Kołobrzegu.

Wszystkim osobom i instytucjom jako Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu serdecznie dziękujemy za pomoc, prosimy jednocześnie o informacje mogące naprowadzić nas na kolejne odkrycia, wzbogacając tym samym naszą historię.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.