Skansen Morski cyklicznie gości różne szkoły i ośrodki, które w oparciu o okręty prowadzą szkolenia oraz kursy.


Dzisiaj, po raz kolejny, odwiedzili nas słuchacze Ośrodka Szkoleń Morskich „Libra” z Kołobrzegu. Odbyli oni szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej na jednostkach pływających, które zabezpieczała Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Szkolenie zakończyło się miłym akcentem, gdyż pan Andrzej Nieznaj z OSM „Libra” przekazał na okręty sprzęt ratunkowy oraz wydawnictwa nawigacyjne. Dzięki temu wzbogaciliśmy się o morski kombinezon ratunkowy (suchy), pławki do kół ratunkowych, zwalniak hydrostatyczny, rację żywnościową z tratwy ratunkowej, nadajniki radiowe EPIRB, atlas map morskich, mapy morskie i locje. Wszystkie przekazane rzeczy będą wykorzystane przede wszystkim w prowadzeniu lekcji muzealnych związanych z nawigacją morską i ratownictwem na morzu.


Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.