Podczas prac prowadzonych w kamienicy przy ul. Granicznej, znaleziono dwa dokumenty niemieckie, wykorzystane w 1948 roku przez kołobrzeski Urząd Skarbowy.


Dokument w języku niemieckim dotyczy m.in. zestawienia wartości ewidencyjnej mebli według stanu na 1 stycznia 1940 roku. Sporządzono go 20 grudnia 1940 roku, a więc już podczas trwania II wojny światowej. Posiada on pieczęć szefa Niemieckiej Kasy Chorych Miasta Kolberg. Drugi dokument jest bardziej zniszczony i bez jego ewentualnej konserwacji, nie chcieliśmy go otwierać.

Co ciekawe, obydwa dokumenty zostały wykorzystane wtórnie przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu. Ten najbardziej czytelny, adresowany jest do Izby Skarbowej w Szczecinie z datą 19 grudnia 1948 roku jako odwołanie obywatela Charzyna od orzeczenia w sprawie grzywny w wysokości 1000 ówczesnych złotych za niezłożenie w terminie zeznania w związku z prowadzeniem młyna... Jak widać, w Kołobrzegu dość długo wykorzystywano stare druki niemieckie, nawet już wypełnione, do korespondencji administracyjnej.

Obydwa dokumenty znajdowały się jako uszczelnienie w starych oknach kamienicy przy ul. Granicznej. Robotnicy wymieniający okna, przekazali je Tomkowi Łowkiewiczowi, szefowi Rady Fundacji Historia Kołobrzegu, który przekazał je naszemu Muzeum.


Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.