Publikacja Tadeusza Bilnika i Tadeusza Gaponika „Kawaleryjskie szaszki radzieckie w Wojsku Polskim”, wydana w Katowicach w 2015 r., jest niezwykle interesującą monografią poświęconą problematyce charakterystycznej rosyjskiej szabli - szaszce.

Autorzy w pięciu rozdziałach przybliżyli czytelnikowi wszystkie aspekty wspomnianej broni białej, opisując jej genezę, prezentując poszczególne wzory szaszek znajdujących się na uzbrojeniu Armii Czerwonej w latach 1917-1927, charakteryzując produkcję tychże militariów w Złatouście, przechodząc wreszcie do analizy zagadnień związanych z ich zastosowaniem w Wojsku Polskim oraz ich obecnością w polskich zbiorach. Układ treści jest logiczny i spójny, język zaś - profesjonalny ale zarazem zrozumiały dla wszystkich. Autorzy monografii wykazują szeroką znajomość z zakresu historii najnowszej oraz bronioznawstwa. Ich publikacja cechuje się walorami naukowo - badawczymi i powstała w oparciu o szerokie spectrum źródeł i literatury, zarówno rosyjskiej, jak i polskiej. Tekst opatrzony jest licznymi przypisami, objaśniającymi czytelnikowi pewne kwestie, jak i odsyłającymi go do konkretnej literatury.

Dużym walorem książki jest bogata szata graficzna, na którą składają się ilustracje, zdjęcia, ryciny, schematy, a więc źródła ikonograficzne pozwalające na głębsze zrozumienie tematu.

 

Publikacja „Kawaleryjskie szaszki radzieckie w Wojsku Polskim” z pewnością zainteresuje szerokie grono odbiorców, rozszerzając ich wiedzę z zakresu ważnej gałęzi bronioznawstwa i zachęci do pogłębionych studiów z najnowszej historii wojskowości.