W Kamienicy Kupieckiej otwarta została nowa wystawa czasowa „Sochocińskie guziki – ślad dawnej przeszłości”.

Prezentuje ona rzemiosło guzikarstwa, które rozwijało się na Mazowszu od drugiej połowy XIX stulecia. Sochocińskie guziki, produkowane z muszli rzecznych, stały się rzemiosłem bardzo atrakcyjnym. Przede wszystkim dawało ono mieszkańcom źródło dochodów. Podczas zwiedzania wystawy można prześledzić całą historię guzikarstwa. Dodatkowo zaprezentowane są cztery główne maszyny:
    • borownia – maszyna wycinająca z muszli ogrągłe krążki;
    • tokarka – szlifowała powierzchnię krążka;
    • dziurkownica – specjalne igły robiły 2 lub 4 dziurki;
    • drewniany bęben – do suszenia  i gładzenia.   

O całości stosowanej technologii produkcyjnej można się dowiedzieć z  kilkuminutowego filmu.

Prezentowana jest również łódź i siatki, za pomocą których sochocińscy wozacy wybierali małże. Dodatkowym znajdziemy tu specjalne drewniane liczydło, które służyło do zliczania gotowych guzików (tzw. grosów).
Uzupełnieniem wystawy są artefakty związane z innymi rzemiosłami, takie jak: maglownica, tara, żelazka, szczotki do wyczesywania lnu i inne.

Wystawa czynna będzie do 20.02.2018 r.

Szczególnie zapraszamy grupy dzieci i młodzieży na lekcje muzealną o sochocińskich guzikach, podczas której będziemy m.in. używać ww. maszyn.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem
tel. 94 352 52 53 wew. 14dział edukacji

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.