4 lutego 1945 rozpoczęła się konferencja w Jałcie. Jej decyzje przesądziły o przynależności Polski do bloku sowieckiego.


Zdaniem historyka profesora Wojciecha Roszkowskiego, konsekwencje konferencji jałtańskiej były niezwykle bolesne dla Polski oraz Europy Wschodniej, a podjęte tam decyzje miały decydujące znaczenie dla kształtu powojennej Europy. Konferencja, nazywana też "krymską", trwała od 4 do 11 lutego 1945 roku. Wzięli w niej udział szefowie rządów tzw. "Wielkiej trójki": Związku Radzieckiego - Józef Stalin, Stanów Zjednoczonych - prezydent Franklin Delano Roosevelt oraz premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill.
Profesor Roszkowski przypomina, że w Jałcie przywódcy ówczesnych mocarstw podjęli fatalne dla Polski decyzje. Podczas konferencji przesądzono o przynależności Polski do bloku sowieckiego - podkreśla historyk. Decyzje wielkiej trójki zdecydowały o poważnych zmianach terytorialnych i tym samym tragedii dla milionów Polaków, którzy pozostali na terytorium sowieckim.

Profesor Roszkowski dodaje, że konsekwencje konferencji jałtańskiej miały też fatalne skutki dla Europy. Jednocześnie podkreśla, że przy większej determinacji państw zachodnich historia mogła potoczyć się inaczej.
Przeciwko ustaleniom konferencji jałtańskiej protestował rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie oraz władze polskiego państwa podziemnego, które deklarowały gotowość ułożenia stosunków z ZSRR i udziału w powołaniu rządu jedności narodowej. Postanowienia konferencji jałtańskiej, które doprowadziły do podziału Europy, tworząc radziecką strefę wpływów, straciły moc po rozpadzie bloku państw zależnych od ZSRR w latach 1989 - 1990 oraz samego ZSRR w 1991 roku.

więcej informacji: Polskie Radio.pl: http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/778575,W-Jalcie-Stalin-wzial-wszystko

Opracowanie: Malwina Markiewicz

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.