Od 28 listopada 2014 w budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, została udostępniona wystawa przygotowana z okazji 96. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej RP, pokazująca dzieje i dokonania polskiej Marynarki Wojennej na przestrzeni ostatnich 96 lat - od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku do dzisiaj.

 

Wystawa przygotowana została we współpracy kołobrzeskiego Muzeum z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

"Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazuję utworzyć Marynarkę Polską..." - od tych słów rozkazu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego liczymy historię Polskiej Marynarki Wojennej. Wystawa w syntetycznej formie sumująca 96 lat tej historii, chronologicznie prowadzi nas poprzez jej główne etapy. Od początków flotylli rzecznych czasu wojny polsko-bolszewickiej, rozwój floty w latach II RP, walki II wojny światowej, czasy PRL-u po współczesność.

Wystawa składa się z 20 plansz, na których zaprezentowano kilkaset fotografii, dokumentujących ostatnie 96 lat dziejów polskiej Marynarki Wojennej, a także symbole, odznaki i insygnia służb wchodzących w jej skład.

Wystawa będzie czynna w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu

Pn-Pt 7.30-15.30, pl. Ratuszowy 1

do dnia 31.01.2015r

 

Choć początki polskiej morskiej działalności zbrojnej sięgają aż XV w. i walk z Krzyżakami na Zalewie Wiślanym, to pierwsza zorganizowana flota kaperska została utworzona w II połowie XVI w., a już od początku wieku XVII można mówić o polskich zawodowych siłach morskich – królewskiej flocie wojennej, której apogeum działalności przypadło na walki ze Szwedami i bitwę pod Oliwą w 1627 roku. Postępujące z czasem trudności natury ekonomicznej i politycznej państwa polskiego, zakończone dramatem rozbiorów spowodowały, że prowadzenie jakiejkolwiek polityki morskiej musiało zostać zawieszone na długi czas.

Dopiero głębokie zmiany na mapie politycznej Europy po zakończeniu I wojny światowej umożliwiły odzyskanie przez Polskę państwowości, wraz z uzyskaniem jednocześnie dostępu do morza. Nowe uwarunkowania spowodowały, że już w kilkanaście dni po odzyskaniu niepodległości Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu Marynarki Polskiej. Początkowo odrodzona polska flota wojenna posiadała w swoim składzie niewielkie jednostki poniemieckie, ale już w II połowie lat 20-tych rozpoczął się program rozbudowy marynarki, który w latach trzydziestych zaowocował wejściem do służby wielu nowoczesnych okrętów.

Podczas II wojny światowej Marynarka Wojenna zapisała niezwykle chwalebną kartę w swojej historii. Począwszy od heroicznej walki pozostałych na wybrzeżu jednostek we wrześniu 1939 roku, poprzez wyjątkowo aktywną służbę odbudowanej floty na morzach i oceanach aż do końca wojny. Polscy marynarze brali udział we wszystkich najważniejszych operacjach morskich tego konfliktu, wspierając znacząco wysiłek wojenny aliantów.

Po zakończeniu II wojny światowej, polska Marynarka Wojenna rozwijała się i rozbudowywała głównie na podstawie sprzętu oraz kadry z ZSRR, zgodnie z sowiecką doktryną polityczną i pod jej dyktando. Jednakże od lat 60-tych XX w. posiadała ona już wyspecjalizowaną polską kadrę, a także szereg nowoczesnych jednostek wybudowanych przez rodzimy przemysł stoczniowy.

Kolejny okres zmian politycznych w Europie przełomu lat 80 i 90 XX w. spowodował zmianę polityki obronnej Kraju, wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego i w struktury Unii Europejskiej. Wszystkie te przemiany znacząco wpłynęły na rozwój Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, która dzisiaj, dysponując nowoczesną infrastrukturą, odpowiednio wyszkolonymi załogami i współpracując ściśle z państwami sojuszniczymi, spełnia istotną rolę na arenie międzynarodowej, biorąc udział w operacjach mających na celu zapewnienie ogólno-światowego pokoju i bezpieczeństwa.

Źródło:  www.cbw.pl

zdjęcia: Radosław Horanin

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.