Projekt, który powstał w styczniu 2009r w Muzeum Oręża Polskiego, wzorowany na adopcji w ogrodach zoologicznych, ma na celu wspieranie rozwoju muzeum poprzez pobudzanie aktywności biznesu w sferze kultury oraz ochronę zabytków.


Nowy numer "Gazety Muzealnej"
Pobierz plik pdf - kliknij